Đầu tư - SomoInvest

Liên hệ SomoGroup: 028 38 365 888 | somogroup@gmail.com

Mô tả lĩnh vực hoạt động

SomoInvest là sự kết hợp giữa đầu tư tài chính và đầu tư kinh doanh bất động sản.

SomoInvest là sự kết hợp giữa đầu tư tài chính và đầu tư kinh doanh bất động sản. Bằng những kinh nghiệm tích lũy từ hoạt động đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp, SomoGroup tự hào tiếp tục phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản bằng các dự án tại Cát Lái, Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh), Lộc Ninh (Bình Phước), Nhơn Trạch (Đồng Nai), Tân Biên, Trảng Bàng (Tây Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang). SomoInvest luôn đổi mới và phát triển đa dạng các sản phẩm đầu tư nhằm thực hiện sứ mệnh tối đa hóa giá trị của dòng tiền trong chuỗi giá trị được gây dựng bởi hệ sinh thái đa dạng của Tập đoàn SomoGroup.

Xem thêm