Trang trại - SomoFarm

Liên hệ SomoGroup: 028 38 365 888 | somogroup@gmail.com

Mô tả lĩnh vực hoạt động

SomoFarm là sự kết hợp giữa mô hình Trang trại cho thuê sản xuất và Trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nuôi trồng, lưu trú và nấu rượu truyền thống.

SomoFarm hiện nay bao gồm 7 trang trại đang hoạt động dựa trên hai mô hình khác nhau. Mô hình thứ nhất bao gồm 5 Trang trại cho đối tác là các Tập đoàn đa quốc gia thuê phục vụ nhu cầu sản xuất và nuôi trồng. Mô hình còn lại là trang trại do tập đoàn trực tiếp quản lý, được xây dựng thành khu du lịch sinh thái kết hợp các hoạt động nuôi trồng, khu du lịch sinh thái trải nghiệm và sản xuất rượu truyền thống theo quy trình công nghệ hiện đại.Trong tương lai, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng số lượng trang trại nhiều hơn nữa và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động sản xuất, nuôi trồng tại các trang trại này nhằm triển khai vận hành mô hình “từ trang trại đến Khách hàng”, góp phần nâng cao chuỗi giá trị gia tăng trong ngành lương thực, thực phẩm, đồ uống mà tập đoàn đang xây dựng với tên gọi thương mại là SomoConsumer.

 

Xem thêm